Nautiska utbildningar

Yachting Videos

Yachting Videos & Blog posts!
Trevliga videos från olika delar av båtlivet

Förarintyg

Förarintyg är den i särklass vanligaste nautiska utbildningen och är det första förarbeviset du normalt sett tar om du har en fritidsbåt.

Kustskepparintyg

Kustskepparintygär ett intyg om att innehavaren vid prövning visat sig ha sådana teoretiska kunskaper om sjövägsregler, navigation